วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลงทุนทองต้องมองอะไร..?

ลงทุนทองต้องมองอะไร..?

คำถามสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในทองคำคงหนีไม่พ้นคำถามที่ว่า ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ ในบทความนี้ทางศูนย์วิจัยคำได้รวบรวมและอธิบายปัจจัยต่างๆที่จะมีผลต่อราคาทองคำมาให้ผู้อ่านได้เข้าใจกันครับ
1. ค่าเงินดอลลาร์
ราคาทองคำมี ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากข้อตกลง Bretton Woods ซึ่งเคยผูกค่าเงินดอลลาร์ไว้กับค่าเงินดอลลาร์ 35 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนที่จะถูกยกเลิกไปในช่วงประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน ทำให้ค่าเงินดอลลาร์มีความสัมพันธ์กับทองคำในทิศทางตรงกันข้ามไปโดยปริยาย การติดตามทิศทางค่าเงินดอลลาร์ สามารถติดตามผ่านเศรษฐกิจของสหรัฐฯรวมถึงนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)
2. เงินเฟ้อ
เงินเฟ้อส่งผลต่อ Fiat Money หรือเงินกระดาษที่มีค่าจากการรับรองของรัฐบาลแต่ละประเทศ และจำเป็นต้องมีสิ่งหนุนหลัง โดยเงินเฟ้อที่มากขึ้นจะทำให้มูลค่าของ Fiat Money เสื่อมลง แต่เป็นผลดีต่อทองคำซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าในตัวเอง โดยการติดตามทิศทางเงินเฟ้อสามารถติดตามผ่านดัชนี CPI ของประเทศสำคัญ รวมถึงราคาน้ำมันที่เป็นอีกหนึ่งตัวบ่งชี้เงินเฟ้อที่สำคัญ
3. อุปสงค์อุปทานทองคำ
ทั้งอุปสงค์และอุปทานของทองคำมีผลโดยตรงต่อราคาทองคำในระยะยาว ซึ่งอุปสงค์ทองคำส่วนใหญ่มาจากการใช้เป็นเครื่องประดับและการลงทุน ส่วนอุปทานทองคำมาจากการผลิตผ่านเหมืองแร่ และการนำทองคำเก่ามาใช้ ซึ่งทาง World Gold Council จะนำเสนอรายงานอุปสงค์อุปทานในทุกๆไตรมาส
4. ภาวะสงครามหรือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
ในช่วงที่เกิดภาวะสงคราม ในหลายประเทศจะทำการพิมพ์เงินเข้าสู่ระบบเป็นจำนวนมากเพื่อใช้เป็นทุนในการ ทำสงคราม ส่งผลให้ในช่วงภาวะสงครามเกิดภาวะเงินเฟ้อที่สูงมาก ทองคำจะได้รับประโยชน์จากภาวะดังกล่าว ส่วนความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์คือภาวะที่บางประเทศมีความขัดแย้งจนก่อให้ เกิดความเสี่ยงที่จะมีภาวะสงคราม สำหรับปัจจัยนี้ ผู้ลงทุนหรือผู้ซื้อทองคำอาจต้องติดตามข่าวสารทั่วโลกอย่างใกล้ชิด
5. ฤดูกาล
ในบางช่วงเวลาในแต่ละปีจะมีเทศกาลสำคัญที่จะต้องมีการบริโภคทองคำเป็น จำนวนมาก โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และเทศกาลติวาลีของอินเดียในช่วงไตรมาส 4
6. ค่าเงินบาท
ในการคำนวณราคาทองคำจากหน่วยดอลลาร์สหรัฐฯเป็นหน่วยบาทจะมีการนำอัตราแลก เปลี่ยนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย โดยหากค่าเงินบาทมีการอ่อนค่า จะส่งผลบวกต่อราคาทองคำในประเทศ โดยสามารถติดตามทิศทางค่าเงินบาทได้จากตัวเลขเศรษฐกิจไทยและผลการประชุม กนง.
AUTHOR:GOLDADMIN
ภาพและเรื่องจาก www.goldresearchcenter.com
                     www.goldtraders.or.th 

ที่มา/ http://money.sanook.com/394779/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น