วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุดของ Litecoin LTCUSD วันที่ 10/10/18

เมื่อคืนวันพุธราคา LTCUSD  ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 06.45 นโดย LTCUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 58.03 อัตราแลกเปลี่ยน LTCUSD  ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.ที่ราคา 56.03
ที่มา: MT4 EXNESS iPad

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุดของ Bitcoin Cash BCHUSD วันที่ 4/10/18

เมื่อคืนวันพฤหัสราคา BCHUSD  ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 07.00 นโดย BCHUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 526.98 อัตราแลกเปลี่ยน BCHUSD  ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 01.30 น.ที่ราคา 504.29ที่มา: MT4 EXNESS iPad

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุดของ Litecoin LTCUSD วันที่ 26/09/18

เมื่อคืนวันพุธราคา LTCUSD  ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 22.15 นโดย LTCUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 59.60 อัตราแลกเปลี่ยน LTCUSD  ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 56.07 น.ที่ราคา 224.10


 ที่มา: MT4 EXNESS iPad


วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุดของ Etherium ETHUSD วันที่ 24/09/18

เมื่อคืนวันจันทร์ราคา ETHUSD  ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 07.15 นโดย ETHUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 245.13 อัตราแลกเปลี่ยน ETHUSD  ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 03.00 น.ที่ราคา 224.10
ที่มา: MT4 EXNESS iPad

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุดของ Bitcoin BTCUSD วันที่ 20/09/18

เมื่อคืนวันพฤหัสราคา BTCUSD  ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 03.00 นโดย BTCUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 6530.99 อัตราแลกเปลี่ยน BTCUSD  ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 24.30 น.ที่ราคา 6335.67


ที่มา: MT4 EXNESS iPad

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุดของ Litecoin LTCUSD วันที่ 1/08/18

เมื่อคืนวันพุธราคา LTCUSD  ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 12.45 นโดย LTCUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 78.17 อัตราแลกเปลี่ยน LTCUSD  ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 24.45 น.ที่ราคา 75.57ที่มา: MT4 EXNESS iPadวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุดของ Etherium ETHUSD วันที่ 24/06/18

เมื่อคืนวันอังคารราคา ETHUSD  ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 18.00 นโดย ETHUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 482.39 อัตราแลกเปลี่ยน ETHUSD ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 04.15 น.ที่ราคา 446.45


ที่มา: MT4 EXNESS iPad