วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุดของ Bitcoin BTCUSD วันที่ 26/04/18

เมื่อคืนวันพฤหัสราคา BTCUSD ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 03.45 นโดย BTCUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 9304.24 อัตราแลกเปลี่ยน BTCUSD ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 04.15 น.ที่ราคา 8623.56


ที่มา: MT4 EXNESS iPad

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุดของ Litecoin LTCUSD วันที่ 25/04/18

เมื่อคืนวันพุธราคา LTCUSD ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 06.15 นโดย LTCUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 162.06 อัตราแลกเปลี่ยน LTCUSD ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 18.30 น.ที่ราคา 137.89


ที่มา: MT4 EXNESS iPad

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุดของ Bitcoin Cash BCHUSD วันที่ 24/04/18

เมื่อคืนวันอังคารราคา BCHUSD ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 08.45 นโดย BCHUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 1559.86 อัตราแลกเปลี่ยน BCHUSD ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 03.45 น.ที่ราคา 1380.73


ที่มา: MT4 EXNESS iPad

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุดของ Etherium ETHUSD วันที่ 23/04/18

เมื่อคืนวันจันทร์ราคา ETHUSD ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 17.45 นโดย ETHUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 645.22 อัตราแลกเปลี่ยน ETHUSD ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 04.00 น.ที่ราคา 615.97


ที่มา: MT4 EXNESS iPad

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุดของ Bitcoin BTCUSD วันที่ 22/04/18

เมื่อคืนวันอาทิตย์ราคา BTCUSD ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 20.00 นโดย BTCUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 90001.05 อัตราแลกเปลี่ยน BTCUSD ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 03.00 น.ที่ราคา 8734.24ที่มา: MT4 EXNESS iPad

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุดของ Litecoin LTCUSD วันที่ 16/04/18

เมื่อคืนวันจันทร์ราคา LTCUSD ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 05.15 นโดย LTCUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 132.73 อัตราแลกเปลี่ยน LTCUSD ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 17.15 น.ที่ราคา 124.42


ที่มา: MT4 EXNESS iPad

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุดของ Bitcoin Cash BCHUSD วันที่ 15/04/18

เมื่อคืนวันอาทิตย์ราคา BCHUSD ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 17.45 นโดย BCHUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 782.42 อัตราแลกเปลี่ยน BCHUSD ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 04.00 น.ที่ราคา 731.43


ที่มา: MT4 EXNESS iPad