วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุดของ Etherium ETHUSD วันที่ 17/06/18

เมื่อคืนวันอาทิตย์ราคา ETHUSD ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 07.45 นโดย ETHUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 504.99 อัตราแลกเปลี่ยน ETHUSD ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 03.15 น.ที่ราคา 491.18ที่มา: MT4 EXNESS iPad

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุดของ Bitcoin BTCUSD วันที่ 11/06/18

เมื่อคืนวันจันทร์ราคา BTCUSD ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 03.30 นโดย BTCUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 6899.84 อัตราแลกเปลี่ยน BTCUSD ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 12.00 น.ที่ราคา 8837.80


ที่มา: MT4 EXNESS iPad

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุดของ Litecoin LTCUSD วันที่ 5/06/18

เมื่อคืนวันอังคารราคา LTCUSD ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 03.00 นโดย LTCUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 122.01 อัตราแลกเปลี่ยน LTCUSD ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 08.45 น.ที่ราคา 115.41ที่มา: MT4 EXNESS iPad

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุดของ Etherium ETHUSD วันที่ 4/06/18

เมื่อคืนวันจันทร์ราคา ETHUSD ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 04.30 นโดย ETHUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 7739.62 อัตราแลกเปลี่ยน ETHUSD ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 21.00 น.ที่ราคา 7426.34


ที่มา: MT4 EXNESS iPad

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุดของ Bitcoin BTCUSD วันที่ 3/06/18

เมื่อคืนวันอาทิตย์ราคา BTCUSD ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 10.30 นโดย BTCUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 7763.13 อัตราแลกเปลี่ยน BTCUSD ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 06.45 น.ที่ราคา 7553.75


ที่มา: MT4 EXNESS iPad

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุดของ Litecoin LTCUSD วันที่ 31/05/18

เมื่อคืนวันพฤหัสราคา LTCUSD ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 11.30 นโดย LTCUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 120.31 อัตราแลกเปลี่ยน LTCUSD ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 06.00 น.ที่ราคา 115.67ที่มา: MT4 EXNESS iPad

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุดของ Bitcoin Cash BCHUSD วันที่ 29/05/18

เมื่อคืนวันอังคารราคา BCHUSD ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 09.30 นโดย BCHUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 1001.23 อัตราแลกเปลี่ยน BCHUSD ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 01.00 น.ที่ราคา 867.06ที่มา:MT4 EXNESS iPad